Eerdere winnaars

‘In de Naam van de Vaders’

Zij ontvingen de prijs op 6 maart 2008 uit handen van Bert van Alphen, wethouder Emancipatie, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Nutshuis. In de Theatervoorstelling ‘In Naam van de Vaders’ laten de mannen vanuit hun eigen levenservaring aan het publiek zien hoe zij zijn opgevoed door hun eigen vaders. Daarbij tonen zij de dilemma’s waar ze voor staan in de opvoeding van hun eigen kinderen, vaak in volstrekt andere omstandigheden. Met hun verhalen hebben zij een bewustwordingsproces op gang gebracht waarbij traditionele opvattingen over wat als mannelijk en vrouwenlijk wordt gezien, ter discussie worden gesteld. De jury is van mening dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van de Kartini-prijs: “De prijs is bedoeld om het belang van een gelijkwaardige positie en participatie van mannen en vrouwen in Den Haag te benadrukken”. Het is bijzonder en het getuigt bovendien van veel lef dat deze dertien mannen, allen afkomstig uit de Haagse Wijk Laak, het toneel opgaan, hun persoonlijke ervaringen bespreekbaar maken en daarbij hun kwetsbaarheid durven te tonen.

De hoge kwaliteit van de ingestuurde voordrachten heeft de jury dit jaar doen besluiten tot drie eervolle vermeldingen: het initiatief Mammarosa dat borstkanker onder migrantenvrouwen bespreekbaar maakt, Boksschool Houwaart, die naast het traditionele mannenboksen, ‘Boksen voor Dames’ introduceerde en het project Moeders Informeren Moeders, waarbij ervaren moeders beginnende moeders ondersteunen.

 

Bekijk heir het Kartini juryrapport 2008