Eerdere winnaars

Hanneke Oortgiesen

De Kartini-prijs, de jaarlijkse emancipatieprijs van de stad Den Haag is dit jaar gewonnen door Hanneke Oortgiesen van het Ouder en Kind Centrum Scheveningen. Zij ontvangt de prijs voor haar bijdrage aan de doelstelling van de prijs: bevordering van een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen en mannen in Den Haag. Onder grote belangstelling nam zij de prijs in ontvangst uit handen van wethouder Bert van Alphen.
Na een welkomstwoord gaf Charlie Ortega, directeur Importante, eerst het woord aan Nasredin Hussein, een van de 13 mannen die vorig jaar met hun theaterstuk ‘In de naam van de vaders’ de Kartini-prijs wonnen. Deze vertelde over het succes van dit stuk met optredens door het gehele land. Een deel van het prijsgeld werd door hen ter beschikking gesteld aan tienermoeders om hiervan voor henzelf en hun kinderen een uitje of aankoop te bekostigen. Het andere deel is ten goede gekomen aan de vervaardiging van de DVD die van het theaterstuk werd gemaakt; hierdoor kan het stuk nog overal vertoond worden en kan daarbij tevens dienen als voorbeeld en aanzet voor discussie. De DVD is te verkrijgen voor € 10,- via tel. 070-3954097 of info@vadercentrum.nl.

Daarop presenteerde Alan Bredenhorst, voorzitter van de jury van 2009, het juryrapport waarin de jury hun keuze voor de winnares duidelijk maakt. Vervolgens sprak de wethouder de winnares toe en overhandigde haar tijdens een officieel moment de prijs, bestaande uit een oorkonde van de gemeente Den Haag en een cheque ter waarde van € 2.500,-. Met een toespraak die klonk als een klok en stond als een huis, sprak Hanneke Oortgiesen haar dankwoord uit. Hanneke Oortgiesen ontving de prijs voor haar enorme inzet waardoor het Ouder en Kind Centrum Scheveningen in acht jaar is uitgegroeid tot een zelforganisatie ván vrouwen vóór vrouwen van formaat.

Het was Hanneke Oortgiesen die aan de wieg stond van het Moedercentrum dat in 2003 werd omgedoopt tot Ouder en Kind Centrum. Het OKC zoals het Centrum sindsdien kortweg heet, ontwikkelde zich in de aflopen jaren tot een herkenningspunt binnen het stadsdeel en tot een voorziening met een zeer groot bereik. De bezoekers vinden er een open, welkome sfeer, waarin ze samen met hun kinderen aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen.

Het Centrum heeft een attractief aanbod zowel op het gebied van vrijetijdsbesteding als van opvoedingsondersteuning en maatschappelijke oriëntatie en activering. De vrouwen die het Centrum bezoeken, zijn nauw betrokken bij de programmering en uitvoering van het aanbod. Een prima voorbeeld van zelfhulp en empowerment en geheel conform de opvattingen van Hanneke Oortgiesen. Het is ook aan haar te danken dat er geen ander centrum in Nederland is dat het begrip zelforganisatie zo concreet gestalte heeft gegeven. Zelfredzaamheid en daardoor het gevoel van eigenwaarde vergroten, dat is wat Hanneke Oortgiesen wil bevorderen. Vrouwen worden door haar gestimuleerd om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo stromen er dan ook ieder jaar weer vrouwen door naar betaald werk.
Haar belangeloze inzet voor het welbevinden van vrouwen en de resultaten die haar inzet en vasthoudendheid hebben opgeleverd maken haar tot een voorbeeld dat navolging verdient.

 

Bekijk hier het Kartini juryrapport 2009