Eerdere winnaars

'Van huis uit' Unit MCI - Stichting Mooi

De Unit MCI van Stichting Mooi is de winnaar van de Kartiniprijs 2010. Zij wint met het project ‘Van Huis Uit’ een geldbedrag van 2.500 euro, een aandenken en een jaar lang ambassadeurschap. De Unit MCI van Stichting Mooi ontwikkelde het project ‘Van Huis Uit’. Het project voorziet in de opleiding van geselecteerde (vrijwillige) sleutelfiguren uit diverse migrantengemeenschappen tot gemeenschapsbemiddelaars. Omdat zij zelf uit de doelgroep komen, genieten zij gezag. Zij hebben daardoor eerder toegang tot de gemeenschap. Ook kennen zij de signalen en codes en zijn getraind in bemiddelingstechnieken. Als vertrouwenspersoon hebben zij een belangrijke rol in het op gang brengen van de discussie en in het overtuigen van de gemeenschap in kwesties als eergerelateerd geweld en uithuwelijken. Vanuit deze positie kunnen zij beladen onderwerpen bespreekbaar maken en preventief optreden bij spanningen binnen en buiten de familiekring. Dat gebeurt door middel van spreekuren, voorlichtingsbijeenkomsten, huiskamergesprekken en netwerken.

Vanuit het project wordt samengewerkt met andere zorg- en welzijnsinstellingen en wordt ook voorlichting gegeven aan andere professionals. In de afgelopen periode is in 16 conflicten officieel en met succes bemiddeld. Het project voorziet hiermee in belangrijke mate in de positieverbetering en emancipatie van vrouwen.

De jury was in het bijzonder enthousiast over de positieve invloed van dit project op emancipatie in migrantengemeenschappen. De inzet van (vrijwillige) sleutelfiguren en de manier waarop voorlichting wordt gegeven – zowel binnen de eigen gemeenschap als bij professionals – werd daarnaast zeer gewaardeerd
De twee andere genomineerden in 2010 waren: ‘Alle Tonen Tafels’ van Sandra Fransz en ‘Moedercentrum De Koffiepot’ van Noortje van der Kaaden.

 

Bekijk hier het Kartini juryrapport 2010