Eerdere winnaars

Ladane Audenaerde-Mohammadi

 

 

 

Kartiniprijs

Tijdens de stedelijke viering van Internationale Vrouwendag – zondag 13 maart – werd in de Haage Hogeschool de winnaar bekend gemaakt. De jury kwam unaniem tot de uitslag dat Ladane Audenaerde-Mohammadi de Kartiniprijs 2016 wint. Ladane is voor velen een rolmodel en zet zich in voor o.a. de emancipatie van vrouwen, in het bijzonder vluchtelingenvrouwen. Uit handen van wethouder Karsten Klein kreeg Ladane een cheque uitgereikt ter waarde van €2500. De andere twee genomineerden: Yasid Syed en het project Vrouwenverwendag ontvingen een oorkonde.

De Haagse Parels 2016 Tevens zijn vijftien Haagse vrijwilligers in het zonnetje gezet: de Parels van de stad Den Haag. Deze vrijwilligers zetten zich allemaal op bijzondere wijze in om de emancipatie van vrouwen en/of meisjes te bevorderen. Het bijzondere is dat deze groep dag in, dag uit allerlei taken vervult en achter de schermen werkt. Ze vinden het hun plicht om een ander te helpen en doen dit belangeloos en onzichtbaar.

Juryrapport Kartiniprijs 2016