Eerdere winnaars

Antoinette Mutesa

 

Antoinette Mutesa is de winnaar geworden van de Kartiniprijs 2018! De prijs werd zondag 11 maart tijdens de stedelijke viering van Vrouwendag in Den Haag uitgereikt door Gerben Hagenaars (directeur gemeente Den Haag).

Antoinette Mutesa woont pas negen jaar in Nederland en richtte snel daarna in 2009 Women´s Initiatives Network op. Het doel is een netwerk van vrouwen te creëren waarin vrouwen elkaar helpen de leefomstandigheden te verbeteren, zowel hier in Nederland als ook in de landen van herkomst. Volgens haar is het hebben van werk, betaald dan wel onbetaald, van groot belang om als vrouw een plek in deze samenleving te kunnen innemen. Logische consequentie daarvan was de oprichting van een coöperatie Arbre a Palabre, waarin vrouwen gestimuleerd en begeleid worden om onder meer zelfstandig ondernemer te zijn. Inmiddels heeft zij ook een vaste locatie gevonden waarin de coöperatie een fysieke plek heeft waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze locatie wordt tevens een broedplaats voor nieuwe initiatieven.

De jury heeft gemeend de Kartiniprijs 2018 te moeten toekennen aan diegene wier inzet niet alleen in het verleden en niet alleen in het heden van betekenis is, maar ook de potentie heeft in de toekomst van betekenis te worden. Naar de mening van de jury is daarvoor een vaste plek – met andere woorden een vrouwencentrum anno 2018 – van onschatbare waarde. Een centrum waar ondersteuning, discussie, strategievorming en actie plaats kan hebben. Niet alleen voor een bepaalde categorie vrouwen, maar voor álle betrokken Haagse vrouwen.

 

Foto van Valerie Kuypers, bron:

https://www.deposthoorn.nl/nieuws/algemeen/378606/antoinette-mutesa-wint-kartiniprijs-

Hier kunt u het juryrapport lezen.

Juryrapport Kartiniprijs 2018