Geen categorie

Op zondag 11 maart, tijdens de viering van Internationale Vrouwendag in het World Forum Den Haag (www.vrouwendagdenhaag.nl), reikt wethouder Karsten Klein de Kartiniprijs uit. Dit is een waarderingsprijs aan een persoon of organisatie die het afgelopen jaar veel heeft betekend voor de emancipatie van vrouwen in Den Haag. Uit de inzendingen voor deze jaarlijkse emancipatieprijs van Gemeente Den Haag heeft de jury drie kandidaten geselecteerd. Het programmaonderdeel Kartiniprijs is van 15:30- 16:30 uur.

Deborah Cameron
Deborah kiest ervoor om de moeilijke periodes in haar jeugd niet te zien als een belemmering, maar juist als bron van kracht. Onder de artiestennaam ByDeeDee, gebruikmakend van de nieuwe media, en met behulp van theater, maakt zij op ludieke en diepgaande wijze alle onderwerpen die vrouwen aangaan, bespreekbaar. Zij laat zien dat tegenslagen en belemmeringen niet negatief hoeven te blijven maar ook een bron van kracht kunnen worden: het is jouw leven, het is jouw kracht; het zijn jouw keuzes. Het is logisch dat zij zich als jongerenwerker vooral richt op jonge vrouwen, en daarmee op de nieuwe generatie vrouwen.

Marisol van der Linden
Marisol heeft tijdens haar studie werkervaring opgedaan bij de IND en daarin is zij in contact gekomen met vrouwen die slachtoffer waren van vrouwenhandel. Daarom heeft zij de stichting Zonder Pardon op Straat opgericht om vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel te ondersteunen: juridisch, financieel en geestelijk. Deze zorg wordt louter verleend door vrijwilligers. Marisol levert met haar werk zowel een bijdrage aan het welzijn van individuele vrouwen als een bijdrage aan de bewustwording over vrouwenhandel en –prostitutie wereldwijd.

Antoinette Mutesa
Antoinette woont pas negen jaar in Nederland en richtte snel daarna in 2009 Women’s Initiative Network op. Het doel van dit initiatief is een netwerk van vrouwen te creëren, waarin vrouwen elkaar helpen de leefomstandigheden te verbeteren, zowel hier in Nederland als in de landen van herkomst. Volgens haar is het hebben van werk, betaald dan wel onbetaald, van groot belang om als vrouw een plek in deze samenleving te kunnen innemen. Logische consequentie daarvan was de oprichting van een coöperatie, Arbre a Palabre, waarin vrouwen gestimuleerd en begeleid worden om onder meer zelfstandig ondernemer te zijn. Inmiddels heeft zij ook een vaste locatie gevonden waarin de coöperatie een fysieke plek heeft waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze locatie wordt tevens een broedplaats voor nieuwe initiatieven.