Geen categorie

Er zijn wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren:

  • Organisaties die meer dan 10.000 euro per jaar aan structurele gemeentelijke subsidie ontvangen, zijn uitgesloten van deelname.
  • De sluitingsdatum van deze jaargang is verlengd tot 24 januari 2020. Dus: voordragen voor de Kartiniprijs 2020 is mogelijk tót 24 januari 2020.
  • Stuur geen bijlagen mee. Deze worden niet meer meegenomen in de beoordeling. Vermeld relevante informatie kort en bondig rechtstreeks op dit aanmeldformulier. Gebruik hiervoor niet meer dan 1250 woorden (ongeveer 2x een A4).