Laatste Nieuws

Mijn Buuf

De winnaar van de Kartiniprijs is zondag 8 maart 2020 in het atrium bekend gemaakt.

Mijn Buuf is winnaar geworden van de Kartiniprijs 2020 en kreeg uit handen van wethouder Bert van Alphen een cheque van 2500 euro en een oorkonde. De twee andere genomineerden zijn Joan Biekman en Fatma Aktas.

Bruggen bouwen tussen vrouwen met verschillende achtergronden. Het sociale netwerk vergroten en taalachterstand verkleinen om zo op weg te gaan naar zelfredzaamheid en emancipatie. Dit bouwen ook in praktische zin gestalte geven door duurzaam te ondernemen met hergebruik van materialen. Deze prachtige combinatie van vrouwenemancipatie en aandacht voor circulaire economie is voor de jury doorslaggevend. Dit initiatief is hedendaags, stimulerend, en verbindend. Daarom vindt de jury het een eer De Kartiniprijs 2020 toe te kennen aan Mijn Buuf.