Iedere vrouw, man, groep en organisatie, ongeacht leeftijd, kleur of achtergrond, die met een inspirerend, succesvol en/of vernieuwend initiatief laat zien wat vrouwenemancipatie in de hedendaagse Haagse samenleving betekent, kan voor de prijs in aanmerking komen.

Maar het moet wel over Den Haag gaan. Dus over iemand die er woont of een organisatie die er gevestigd is. Het mag ook iets of iemand van buiten de stad zijn als die activiteiten dan maar wel direct met Den Haag te maken hebben.

Let op: organisaties die jaarlijks meer dan 10.000 euro structurele subsidie krijgen van de gemeente zijn uitgesloten van deelname.